Výsledky súťaže!

Hrajte o nové sprchovacie peny DOVE pre pánov!

Anna Kristová, Nováky

Beata Mintalova, Smižany